CELLFY NIPT (Non – Invazıv Prenatal Test)

Bebeğe ait 23 kromozom çifti (46 Kromozom)

10MB < Delesyon ve Duplikasyon sendromları

5 MB < 20 Mikrodelesyon ve Mikroduplikasyon

NGS – YENİ NESİL GENETİK TESTLER

WES – Tüm ekzom dizileme

CES – Klinik ekzom dizileme

Ailesel Kanser Paneli

Yeni doğan Genetik Tarama Testi

PRENATAL/POSTNATAL GENETİK TESTLER

Kromozom Analizi (Kan-Abort-CVS-Kemik İliği-Amniyosentez)

Moleküler Karyotipleme (Array cGH)

Trombofili Paneli

SMA – FMF – QF PCR – CFTR – Fragile-X

YENİ NESİL ONKOLOJİ TESTLER

Likit (cfDNA) Biyopsi

Solid Doku

Tek Biyo Belirteç Testleri

Füzyon FISH Testleri

BİZİ ÖZEL KILAN NEDİR?

Genetik hastalıkların tanı ve danışmanlık hizmetlerinde; en son teknoloji ile etik değerler ve hasta haklarına saygı çerçevesinde, kalite yönetim sistem standartlarına uygun olarak, şeffaflık, doğruluk ve güvenilirliği ön planda tutarak hasta odaklı hizmet sağlamaktır.

23YILLIK TECRÜBE
500BİLİMSEL PROJELER
10000NON INVAZIV PRENATAL TEST
39000YENİ NESİL DİZİLEME
GENETİK DANIŞMANLIK

Genetik bir hastalığı olan veya genetik bir hastalık riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına hastalığın kesin tanısı, hastalığın seyri, sonraki gebeliklerdeki tekrarlama riski, taşıyıcıların belirlenmesi ve çözüm yolları ile ilgili bilgi verilmesi sürecidir.

SİTOGENETİK TESTLER

Mikroskobik teknikler kullanılarak kromozomlardaki sayısal ve yapısal varyasyonların incelenmekteyiz.

MOLEKÜLER SİTOGENETİK TESTLER

Klasik sitogenetik yöntemlere göre avantajı, klasik yöntem ile ayırt edilemeyen mikrodelesyon, duplikasyon veya translokasyonların da moleküler yöntemler ile ayırt edilebilmesidir.

MOLEKÜLER GENETİK TESTLER

Genlerimizdeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanı ve değerlendirilmesinde uygulanan testlerdir.

CELLFY NIPT - NON INVAZIV PRENATAL TEST

Non-invaziv prenatal test (NIPT), Down sendromu gibi bebeğin sağlığını etkileyebilecek belirli kromozom düzensizliklerinin, anne kanında bulunan bebeğe ait DNA ile saptandığı bir tarama testidir.

KANSER TARAMA TESTLERİ

Günümüzde genom dizilemeleri ile genoma dair bilgilerin elde edilmesini sağlayan yeni nesil dizileme teknolojileri, kanser araştırmalarında kullanılan en gelişmiş teknolojilerden biridir.

Yeni Nesil Cihazlar

Genetik alanında günümüzün en yeni cihazları ve deneyimli kadromuz ile birlikte hassas ve güvenilir sonuçlar elde ediyoruz.

Yüksek Teknoloji Laboratuvar Hizmetleri

Kaliteli ve sahada kendini kanıtlamış markaların ürettiği malzemeleri kullanıyoruz.

Bioinformatik Çözümler

Moleküler biyoloji ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak en güncel veri tabanları ile analiz yapıyoruz.

Likit(cfDNA)Biyopsi & SolidDokuYENİ NESİL ONKOLOJİ TESTLERİ