Test Listesi

Test IDTest AdıNumune Kap TürüÖrnek TürüÇalışma Yöntemi
2Periferik Kandan Kromozom AnaliziYeşil Kapaklı TüpPeriferik KanUzun Süreli Hücre Kültürü
3Amniyon Sıvısından Kromozom AnaliziContasız EnjektörAmniyon SıvısıUzun Süreli Hücre Kültürü
4CVS Materyalinden Kromozom AnaliziContasız EnjektörCVSUzun Süreli Hücre Kültürü
5Abort Materyalinden Kromozom AnaliziSteril KapAbort MateryaliUzun Süreli Hücre Kültürü
6Trombofili PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
7Y Mikrodelesyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
8FMF 11 Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
9FMF Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
10FISH-Amniyon Sıvısı (13,18,21,X,Y)Contasız EnjektörAmniyon SıvısıFISH
11FISH-CVS (13,18,21,X,Y)Contasız EnjektörCVSFISH
12QF-Abort (13,18,21,X,Y)Steril KapAbort MateryaliFragman Analizi
13FISH-Di GeorgeYeşil Kapaklı TüpPeriferik KanFISH
14FISH-Di George-ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıFISH
15FISH-Di George-CVSContasız EnjektörCVSFISH
16QF-AS (13,18,21,X,Y)Contasız EnjektörAmniyon SıvısıFragman Analizi
17QF-CVS (13,18,21,X,Y)Contasız EnjektörCVSFragman Analizi
18FISH-Prader Willi/AngelmanYeşil Kapaklı TüpPeriferik KanFISH
19FISH-Prader Willi/Angelman-ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıFISH
20FISH-Prader Willi/Angelman-CVSContasız EnjektörCVSFISH
21FISH-Cri du Chat Sendromu (5p15 delesyon)Contasız EnjektörPeriferik KanFISH
22FISH-Cri du Chat Sendromu(5p15 delesyon)-ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıFISH
23FISH-Cri du Chat Sendromu(5p15 delesyon)-CVSContasız EnjektörCVSFISH
24WESMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
25WES-Prenatal ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıNGS
26Klinik EkzomMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
27Klinik Ekzom-Prenatal ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıNGS
28MikroarrayMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMikroarray
29Mikroarray-ASContasız EnjektörAmniyon SıvısıMikroarray
30Mikroarray-CVSContasız EnjektörCVSMikroarray
31Mikroarray-AbortSteril KapAbort MateryaliMikroarray
32HPV GenotiplendirmeSteril SwapServikal SürüntüReal Time PCR
33CMV PCRContasız EnjektörAmniyon SıvısıPCR
34Toxoplazma PrenatalContasız EnjektörAmniyon SıvısıPCR
35HBV DNASarı Kapaklı TüpDNAPCR
36Sperm DNA Hasar (Fragmantasyon Tunel)Steril KapSpermFlow Cytometry
37NIPT-ChromeStreck TüpPeriferik KanNGS
38NIPT-24Streck TüpPeriferik KanNGS
39EGFR Seçilmiş Ekzon (18,19,20,21)Parafin BlokTümör DokusuReal Time PCR
40BRAF (600E, V600M, V600K, V600D, V600R)Parafin BlokTümör DokusuReal Time PCR
41NTRK-1Parafin BlokTümör DokusuFISH
42NTRK-2Parafin BlokTümör DokusuFISH
43NTRK-3Parafin BlokTümör DokusuFISH
44cMET Amplifikasyonu (7q31)Parafin BlokTümör DokusuFISH
45PDL-1 FISHParafin BlokTümör DokusuFISH
46PDL-1Bilgi alınızTümör Dokusuİmmunohistokimya
47ROS-1 (6q22)Parafin BlokTümör DokusuFISH
48ALKParafin BlokTümör DokusuFISH
49MSI (Mikrosatellit İnstabilitesi)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
50HER2Parafin BlokTümör DokusuFISH
51RETParafin BlokTümör DokusuDizi Analizi
52Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
53Friedreich Ataksisi FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
54Huntington Hastalığı CAG Üçlü Tekrar Sayısı AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
55Myotonik Distrofi Tip 1 CTG Üçlü Tekrar Sayısı AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
56KimerizmMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
57KRAS Hedef Mutasyon AnaliziParafin BlokTümör DokusuReal Time PCR
58NRAS Hedef Mutasyon AnaliziParafin BlokTümör DokusuReal Time PCR
59BCR/ABL Füzyonu (t(9;22)(q34;q11.2))Yeşil Kapaklı TüpPeriferik KanFISH
60t(15;17) (q22;q21) PML/RARA FüzyonuYeşil Kapaklı TüpPeriferik KanFISH
61inv(16) (p13;q22)/t(16;16) (p13;q22) CBFB GeniYeşil Kapaklı TüpPeriferik KanFISH
62TP53 (17p13,1 Delesyon)Bilgi alınızFISH
63ATM (11q22.3 delesyon)Parafin BlokTümör DokusuFISH
64BRCA 1-2 PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
65SMA Taşıyıcılık (SMN1-2)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
66CFTR MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
67Alfa Talasemi MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
68BRCA 1-2 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
69DMD MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
70JAK2 Ekzon12 Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
71Beta Talasemi Tüm Gen Dizi AnaliziBilgi alınızDNADizi Analizi
72DNA FingerprintingMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
73DNA Fingerprinting (Swab)Steril SwapAğız İçi SürüntüFragman Analizi
74Adenokartikal Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
75Ağır Kombine İmmün Yetmezlik PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
76Ailesel Hiperkolesterolemi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
77Ailesel Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
78Ailesel Kardiyomiyopati PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
79Albinizm PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
80Alport Sendrom PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
81Alzheimer PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
82Amyotrofik Lateral Sklerozis (ALS) PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
83Anevrizma PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
84Aritmi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
85Artrogripozis PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
86Ataksi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
87Cinsiyet Bozuklukları Paneli XXMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
88CMT PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
89Demans PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
90Distoni Gen PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
91Duyma Kaybı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
92Ehler Danlos PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
93Ektodermal Displazi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
94Epidermolysis PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
95Epilepsi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
96Epilepsi Paneli (Pediatrik)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
97Erkek İnfertilite PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
98Evlilik Öncesi Taşıyıcılık PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
99Fenilketonüri PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
100FTD PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
101Glikojen Depo Hastalıkları PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
102Herediter Endokrin Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
103Herediter Gastrointestinal Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
104Herediter Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
105Herediter Meme ve Jinekolojik Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
106Hidrosefeli PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
107Hipofiz Adenomu (AIP) PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
108Hipotonik İnfant PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
109Holoprosensefali PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
110ICHT PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
111HLA Doku TiplendirmeMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
112İskelet Displazisi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
113İşitme Kaybı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
114Kapsamlı Musküler Distrofi - Myopati Gen PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
115Kardiyomiyopati PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
116Katarakt PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
117Kistik Akciğer Hastalığı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
118Kistik Fibrozis Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
119Konjenital Glikolizasyon Defektleri PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
120Konjenital Yapısal Kalp Anomalileri PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
121Korneal Distrofi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
122Kraniosinositoz PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
123Lizozomal Depo Hastalıkları PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
124LongQT Kardiyoloji PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
125Marfan Sendromu PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
126Metabolik Hastalıklar PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
127Migren PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
128Mikrosefali PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
129Mitokondriyal Genom AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
130Mody Sendrom PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
131Nemalin Myopati PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
132Noonan Sendrom PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
133Nörofibromatozis (NF1&2) PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
134Optik Atrofi Gen PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
135Organik Asitüri PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
136Otizm Spektrum PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
137Pankreatit PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
138Parkinson Hastalığı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
139Periyodik Ateş Sendromu PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
140Pompe PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
141Retinitis Pigmentoza PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
142RETT Sendromu PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
143Karidyovasküler Risk PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
144BCR/ABL Füzyonu (t(9;22)(q34;q11.2))-KİYeşil Kapaklı TüpKemik İliğiFISH
145t(15;17) (q22;q21) PML/RARA PCRBilgi alınızKemik İliğiReal Time PCR
146inv(16) (p13;q22)/t(16;16) (p13;q22) CBFB Geni-KİYeşil Kapaklı TüpKemik İliğiFISH
147BTD Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
148BTK Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
149HLA B5Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
150ApoE Geni Fragman AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
151FGFR3 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
152FGFR3 Seçili Ekzon (9,10,13,15)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
153CALR Ekzon 9Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
154SCA Tip 1-2-3 Tekrar Dizisi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
155SCA Üçlü Tekrar PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
156HLA B27Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
157HLA B51Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
158Tek Gen Hedef MutasyonMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
159Tümör Profilleme (TMB)Parafin BlokTümör DokusuNGS
160EGFR LikitStreck TüpTam KanReal Time PCR
161BCR/ABL Füzyonu (t(9;22)(q34;q11.2))-RT KİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
162BCR/ABL Füzyonu (t(9;22)(q34;q11.2)(p210))-RT KanMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
163Genetik DanışmanlıkBilgi alınızGörüşme
164HKMP PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
165NGS PGDEmbriyo Biyopsi PCR TüpüEmbriyo BiyopsisiNGS
166Tek Gen PGDEmbriyo Biyopsi PCR TüpüEmbriyo BiyopsisiNGS
167HFE Geni Bilinen Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
168Oncomine Focus Assay - 52 genes (OncoCEPT Solid)Parafin BlokParafin BlokNGS
169cfDNA Multi Kanser Panel PILLAR 31 GenStreck TüpLikid BiyopsiNGS
170Solid Multi Kanser Panel PILLAR 60 GenBilgi alınızTümör DokusuNGS
171cfDNA Lung Panel 17 GenStreck TüpTam Kan
172Celemics PAN CANCER 405 Panel (MSI + TMB) (405 genes and gene fusions from DNA)Parafin BlokParafin BlokNGS
173ATP7B Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
174GNAS1 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
175SRD5A2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
176BRCA1-2 PILLAR Kanser PaneliBilgi alınızTümör DokusuNGS
177Miyeloid PanelMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
178Hipertrofik Kardiyomiyopati PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
179PMP22 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
180CYP21A2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
181FBN1 Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
182Otoinflamatuvar PanelMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
183HFE Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
184Multi-Cancer RNA Fusion v2 Panel PILLARParafin BlokParafin BlokNGS
185HPRT1 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
186Bilinen Varyant AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
187Primer İmmün Yetmezlik PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
188FMR1 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
189D2HGDH Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
190VWF Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
191HTT Geni CAG Tekrar SayısıMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
192LAMA2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
193Kısa Boy PaneliParafin BlokTam KanNGS
194RUBELLA PCR (Prenatal)Contasız EnjektörAmniyon SıvısıPCR
195PARVOVİRÜS PCR (Prenatal)Contasız EnjektörAmniyon SıvısıPCR
196Kordosentezden (Fetal Kandan) Kromozom AnaliziContasız EnjektörAmniyon SıvısıKültür
197cf DNA Lung Assay (Burgen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
198Cinsiyet Bozuklukları Paneli XYMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
199Kanama ve Koagülasyon Bozuklukları PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
200Maternal Kontaminasyon KontrolüMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANPCR
201Tübüler Bozukluklar PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
202Silier Diskinezi PanelMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
203Herediter Epilepsi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
204CEBPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
205Nöromüsküler Hastalıklar PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
206Congenital Hearing Loss PanelMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
207Mody Neonatal Diyabet PanelMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
208Konjenital Diseritropoetik Anemi PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
209Polikistik Böbrek Hastalıkları PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
210SMA MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
211Oncomine Comprehensive Assay v3 - 161 genesStreck TüpPeriferik KanNGS
212NPM1Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
213LPL Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
214LCAT Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
215CDKN1CMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
216KIT Aktivasyon Mutasyonu (CKIT) - Exon 9Bilgi alınızDizi Analizi
217KIT Aktivasyon Mutasyonu(CKIT) - Exon 11Bilgi alınızDizi Analizi
218PDGFRA Exon 18 MutasyonuParafin BlokDizi Analizi
219RS1 Gen AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
220FLT3 ITDMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
221NIPT-CellfyStreck TüpTam KanNGS
222t(9;22) BCR/ABLMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
2235Q DELESYONUBilgi alınızFISH
224SCN2A HEDEF MUTASYON ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
225BRCA 1-2 SOMATİKParafin BlokNGS
226PIK3CA TÜM GEN DİZİ ANALİZİParafin BlokDizi Analizi
227PIK3CA EKZON 9Parafin BlokDizi Analizi
228PIK3CA EKZON 20Parafin BlokDizi Analizi
229RET DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
230Canser Updated PanelBilgi alınızNGS
231EU CANCER PANELBilgi alınızNGS
232EU_NEURO PANELBilgi alınızNGS
233EU_MUSCLE PANELBilgi alınızNGS
234EU_ALT1 PANELBilgi alınızNGS
235EU ALT1 Updated PanelBilgi alınızPeriferik KanNGS
236EU ALT2 PANELBilgi alınızNGS
237EU ALT3 PANELBilgi alınızNGS
238CES PANELBilgi alınızNGS
239IVT-850 GENES PANELBilgi alınızNGS
240NanoHema PanelBilgi alınızNGS
241LungCancer PanelBilgi alınızNGS
242NanOnCtBilgi alınızNGS
243NanOnco Plus (TMB)Bilgi alınızNGS
244ADA2Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
245GAA 3'lü Tekrar Sayısı FXN AtaksiBilgi alınızFragman Analizi
246Oncomine Lung cf AssayParafin BlokParafin BlokNGS
247MSH6-MUTYH MLPABilgi alınızMLPA
248MLH1-MSH2 MLPABilgi alınızMLPA
249DPYD tüm gen dizi analiziBilgi alınızDizi Analizi
250DPYD 5-fluorouracil toksisitesi mini sekansBilgi alınızDizi Analizi
251DPYD TÜM GEN DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
252KIT Aktivasyon Mutasyonu (CKIT) - Seçili 7 EkzonBilgi alınızDizi Analizi
253MET FISHBilgi alınızFISH
254JAK2 Geni V617F Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
255BCR/ABL Füzyonu (t(9;22)(q34;q11.2)(p190))-RT KanMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
256BRG4 PANEL ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
2571p19q DelesyonParafin BlokFISH
258Beckwith Wiedemann MS-MLPA (IC1 - IC2)Bilgi alınızMLPA
259Russel Silver Metilasyon/UPD Analizi (MLPA)Bilgi alınızMLPA
260LEPTİN TÜM GEN ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
261EXT1 MLPABilgi alınızMLPA
262DEB TESTİBilgi alınızUzun Süreli Hücre Kültürü
263EXOSC3_c.395A>CBilgi alınızDizi Analizi
264NSD1 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
265FISH SOTOS SENDROMYeşil Kapaklı TüpFISH
266SCN1A HEDEF MUTASYON ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
267METİLASYON PANELİBilgi alınızDizi Analizi
268SALSA MLPA PROBEMİX P140 HBAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
269P003-D1 MLH1 MSH2 MLPABilgi alınızMLPA
270cfDNA TMB-PDL1Streck TüpNGS
271C9ORF72Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
272MVK MUTASYONUMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
273UPD7-UPD14 MLPABilgi alınızMLPA
274SALSA MLPA Probemix ME031 GNASBilgi alınızMLPA
275CFTR Tüm GenBilgi alınızDizi Analizi
276HBB Tüm GenBilgi alınızDizi Analizi
277SRY FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
278GIST PanelBilgi alınızNGS
279P245 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
280Sık Görülen Genetik Hastalıklar PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
281PEX GENİ DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
282FMF (MEFV 2, 3, 5, 10)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
283PAH Tüm Gen Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
284MPLBilgi alınızDizi Analizi
285HBB MLPABilgi alınızMLPA
286GALNS 1 EXONBilgi alınızDizi Analizi
287KEMİK İLİĞİNDEN KROMOZOM ANALİZİYeşil Kapaklı TüpUzun Süreli Hücre Kültürü
288GALC Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
289Pediatrik All FISH PaneliBilgi alınızFISH
290ELANE TÜM GENBilgi alınızDizi Analizi
291HAX1 TÜM GENBilgi alınızDizi Analizi
292HBA1-2 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
293HLA-DQ2-8Bilgi alınızMLPA
294CYP21A2 MLPABilgi alınızMLPA
295LDLR DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
296KLL PANELBilgi alınızFISH
297MM FISH PaneliBilgi alınızFISH
298DX175 FOCUS PANELBilgi alınızNGS
299CACNA1ABilgi alınızDizi Analizi
300ALFA 1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİBilgi alınızDizi Analizi
301Mukopolisakkaridoz paneliBilgi alınızNGS
302UGT1A1 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
303PCCB HEDEF MUTASYONBilgi alınızDizi Analizi
304MFN2 HEDEF MUTASYONBilgi alınızDizi Analizi
305ETFDH HEDEF MUTASYONBilgi alınızDizi Analizi
306NF1 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
307FISH X-YBilgi alınızFISH
308AGXT DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
309TYR TÜM GEN DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
310CAPN3 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
311THRB DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
312THRA DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
313STAT5B DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
314STAT3 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
315DOCK8 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
316COL4A1 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
317KLHL7 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
318TNFAIP3 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
319FISH t(4;14) (p16;q32) (FGFE/IGH)Bilgi alınızFISH
320FISH t(11;14) (q13;q32) (CCND1/IGH)Bilgi alınızFISH
321FISH 13q14.2 Delesyonu (RB1)Bilgi alınızFISH
322FISH 17p13.1 Delesyonu (p53)Bilgi alınızFISH
323FISH Trizomi/Monozomi 7 (Sentromer 7 )Bilgi alınızFISH
324FISH Trizomi/Monozomi 8 (CEP 8) (SE 8 ) (Sentromer8)Bilgi alınızFISH
325Östrojen Reseptör TestiBilgi alınızReal Time PCR
326GRHPR Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
327SERPINA1Bilgi alınızDizi Analizi
328GLB1 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
329CHRNA4Bilgi alınızDizi Analizi
330ATP1A2Bilgi alınızDizi Analizi
331ATP1A3Bilgi alınızDizi Analizi
332SLC26A3Bilgi alınızDizi Analizi
333CLCN1 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
334CYB5R3 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
335BBS2 Bilinen Mutasyon AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
336GJB2 (KONNEXIN 26)Bilgi alınızDizi Analizi
337MDS FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
338IFIH1 SANGERBilgi alınızDizi Analizi
339GLDC DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
340FBP1 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
341DICER1 DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
342COL6A2 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
343HGSNAT Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
344CHEK2 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
345LMNA DİZİ ANALİZİBilgi alınızDizi Analizi
346NPHS2Bilgi alınızDizi Analizi
347NPHS1Bilgi alınızDizi Analizi
348C5ORF42 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
349MTRR Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
350F70 Multi Kanser PanelBilgi alınızNGS
351FAH Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
352SCN9ABilgi alınızDizi Analizi
353FISH 4q12 FIP1L1/CHIC2/PDGFRABilgi alınızFISH
354Non-Hodgkin Lenfoma PaneliBilgi alınızFISH
355PCODH Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
356CHD2Bilgi alınızDizi Analizi
357GRIN2A TEK GENBilgi alınızDizi Analizi
358PAH MLPABilgi alınızMLPA
359MYH9 (Makrotrombositopeni)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
360SBF1 DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
361XPC DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
362NOTCH3 Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
363MİTOKONDRİYAL DELESYON ANALİZİ MLPABilgi alınızMLPA
364TEKRARLAYAN NÖBETLER PANELİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
365SLC19A3 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
366MGMTBilgi alınızReal Time PCR
367SRY DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
368GALT DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
369NF1 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
370AML FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
371LPIN1 DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
372ALLAGİLE JAG1 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
373Kallmann Delesyonu FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
374NHL FISH PaneliYeşil Kapaklı TüpFISH
375KCNQ1 Sanger 2-5Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
376SHOX FISHBilgi alınızFISH
377PALB2 dizi analiziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
378SMN1 DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
379MAN2B1 DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
380Prader Willi MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
381CFH Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
382ALPL Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
383FISH FIP1L1/CHIC2/PDGFRA (4q12) Del,BreakYeşil Kapaklı TüpFISH
38420q12 DelesyonuBilgi alınızFISH
385RB1 Delesyonu 13q14Bilgi alınızFragman Analizi
386MYC Amplifikasyon 8q24Bilgi alınızFragman Analizi
387NF2 Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
388CLCN5 Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
389PHEX Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
390DMPK Tekrar SayısıMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
391ALK,ROS1,RET,MET Mutasyon AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
392AMT Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
393primer silier diskinezi paneliBilgi alınızNGS
394TSC1-2 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
395Kardiyovasküler Risk PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
396MTR Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
397MMADHC Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
398Revize FMF Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
399Revize BTD Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
400FISH 20p13Bilgi alınızFISH
401PGT-M SetupMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
402C5orf42 tüm gen dizi analiziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
403CBS Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
404Kolerektal PlusBilgi alınızNGS
405MYC-BCL2 FISHBilgi alınızFISH
406MYC-BCL6 FISHBilgi alınızFISH
407SCN1A Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
408HEXB Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
409TTR Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
410FISH IGH-CMYM t(8;14)Bilgi alınızFISH
411Mide CA Plus PanelBilgi alınızNGS
412DNAJC12 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
413RNA Füzyon Paneli (MET Ekzon 14 skipping dahil)Parafin BlokNGS
414STRADA Bilinen MutasyonMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
415FUCA1 Bilinen MutasyonMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
416ORC6 Bilinen MutasyonMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
417t(9;22) (q34;q11.2) BCR-ABL Mbcr p230Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANReal Time PCR
418FLNA Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
419LGI1 Bilinen Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
420KMT2E Bilinen Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
421CNOT1 Bilinen Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
422CFLN2 Hedef Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
423CTNNBMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
424AR Geni Tekrar ArtışıMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
425SLC2A1 GLUT1 EksikliğiMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
426KCNQ2 SangerMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
427AR Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
428SMN1-2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
429Akciğer Kanser Plus PanelBilgi alınızDizi Analizi
430Akciğer Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
431T Hücre KlonalitesiBilgi alınızFISH
432PALB2 Hedef Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
433GLRA1 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
434SLC37A4 Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
435GCK Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
436Kolerektal Kanser PaneliBilgi alınızNGS
437MARJİNAL ZONE LENFOMA FISH PANELİBilgi alınızFISH
438Meme Kanseri Plus PanelParafin BlokNGS
439Herediter Spastik Parapleji PaneliBilgi alınızNGS
440VKORC1 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
441CYP2C9 Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
442CPT2 Mutasyon AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
443Primer Pulmoner Hipertansiyon Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
444Uzun QT Sendromu Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
445Spinoserebellar Ataksi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
446Retinitis Pigmentosa Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
447Lynch Sendromu Paneli (5-15 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
448Müsküler Distrofi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
449Noonan Sendromu Paneli/RASopati Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
450Osteogenesis İmperfecta Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
451Konjenital Miyasteni Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
452Glikojen Depo Hastalıkları Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
453MODY Paneli (10-20 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
454Primer Silier Diskinezi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
455Mukopolisakkaridoz, Sınıflandırılmamış (Tüm Panel)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
456Sürfaktan Defekti Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
457Rasopati Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
458Konjenital Trombositopeni Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
459Konjenital Nötropeni Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
460Fankoni Anemi Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
461Hemofagositik Sendrom Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
462Otoinflamatuar Hastalıklar Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
463PFIC Tip Paneli (ABCB4, ABCB11, ATP8B1, NR1H4, TJP2)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
464Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, somatik mutasyon analizi, 5-15 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
465Trombofili PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
466Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 2-4 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
467Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 5-15 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
468Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 41 Gen ve üzeriMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
469Aritmi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
470Bardet-Biedl Sendromu Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
471Charcot-Marie-Tooth Hastalığı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
472Cornelia de Lange Sendromu Paneli (2-4 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
473Hücre Dışı Serbest DNA'dan Somatik Mutasyon Paneli, 41 Gen ve üzeriMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
474Herediter Spastik Parapleji Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
475Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 16-40 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
476Epidermolizis Büllosa Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
477Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
478Osteogenesis İmperfecta Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
479Otoinflamatuar Hastalıklar Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
480PFIC Tip Paneli (ABCB4, ABCB11, ATP8B1, NR1H4, TJP2)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
481Primer Pulmoner Hipertansiyon Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
482Primer Silier Diskinezi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
483Rasopati Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
484Retinitis Pigmentosa Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
485Spinoserebellar Ataksi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
486Sürfaktan Defekti Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
487Trombofili PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANFragman Analizi
488Uzun QT Sendromu Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
489Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
490MODY Paneli (10-20 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
491Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 5-15 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
492Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 41 Gen ve üzeriMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
493Charcot-Marie-Tooth Hastalığı PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
494Cornelia de Lange Sendromu Paneli (2-4 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
495Distoni Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
496Epidermolizis Büllosa Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
497Epilepsi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
498Fankoni Anemi Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
499Glikojen Depo Hastalıkları Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
500Hemofagositik Sendrom Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
501Herediter Spastik Parapleji Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
502Konjenital Miyasteni Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
503Konjenital Nötropeni Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
504Konjenital Trombositopeni Paneli (16-40 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
505Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 2-4 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
506Yeni Nesil DNA Dizileme Paneli, 16-40 GenMor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
507Lynch Sendromu Paneli (5-15 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
508Aritmi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
509Bardet-Biedl Sendromu Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
510Müsküler Distrofi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
511Noonan Sendromu Paneli/RASopati Paneli (16-40 gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
512Distoni Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
513Epilepsi Paneli (41 Gen ve üzeri)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KAN
514Sarkoma Plus Kanser PaneliBilgi alınızNGS
515ROBO3 Tüm Gen Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
516ESR1 Dizi AnaliziBilgi alınızNGS
517P53 Dizi AnaliziBilgi alınızNGS
518AKT1 Dizi AnaliziBilgi alınızNGS
519PTEN Dizi AnaliziBilgi alınızNGS
520IQCB1 Geni Mutasyon AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
521Pankreas Kanser Plus PanelBilgi alınızNGS
522CNGA3 Tüm Gen Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
523Mikrodelesyon FISH AnaliziBilgi alınızFISH
524B Hücre KolonitesiBilgi alınızFISH
525Sanger 2-5Bilgi alınızFragman Analizi
526Sanger 1Bilgi alınızFragman Analizi
527Kolon Kanser Plus PanelBilgi alınızNGS
528EDA Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
529SCN4A Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
530CDH1 Tüm Gen Dizi AnaliziBilgi alınızDizi Analizi
531Doku Kesit İşlemiParafin BlokDirekt
532F12 Tüm Gen Dizi AnalizlBilgi alınızDizi Analizi
533Abcc6 dizi-psödo elastikum ksantomaBilgi alınızDizi Analizi
534NF2 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
535CDH1 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
536QF-PCR KanMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANQF-PCR
537HCN2 Geni Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
538KCNQ2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
539Fish 1+2 bölgeBilgi alınızFISH
540t(12;21) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
541t(1;19) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
542t(4;11) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
5431q FISHBilgi alınızFISH
5441. Kromozom FISHBilgi alınızFISH
545EDAR Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
546t(14;16) FISHBilgi alınızFISH
5471p32 del / 1q21 ampBilgi alınızFISH
548del7q31 FISHBilgi alınızFISH
549del5q31 FISHBilgi alınızFISH
550Digeorge(N25)Bilgi alınızFISH
551Digeorge(HIRA)Bilgi alınızFISH
552Digeorge(TBX1)Bilgi alınızFISH
553t(14;20) FISHBilgi alınızFISH
554Trizomi/Monozomi 12Bilgi alınızFISH
555DYSF Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
556t(8;14) FISHBilgi alınızFISH
557t(14;18) FISHBilgi alınızFISH
558SPINK1 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
5591p1q FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
560MMACHC Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
5611q21/8p21 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
562Kromozom Analizi, Kromozomal Kırık Sendromları ve Mutajenite ÇalışmalarıYeşil Kapaklı TüpKültür
5631q1p FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
564multiple myelomaYeşil Kapaklı TüpFISH
565Mesane Kanser PaneliBilgi alınızNGS
566Over CA Plus PanelBilgi alınızNGS
567t(8;21) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
5687p15.1 FISH (JAZF1)Yeşil Kapaklı TüpFISH
569MECP2 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
570Williams-Beuren sendromu FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
571LPIN2 DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
572FISH XY 1-2 GENETİK LOKUSYeşil Kapaklı TüpFISH
573Revize RaporBilgi alınızDizi Analizi
574SLC7A7 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
575AVP Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
576del17q31 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
57711q23.3 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
578PYGM Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
579GBA Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
580Meme Kanser PaneliBilgi alınızNGS
5815q32 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
582QDPR Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
5831p36/19q13Yeşil Kapaklı TüpFISH
5841p32/1q21Yeşil Kapaklı TüpFISH
58511q13.1 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
58612q13 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
587FGFR3 FISHBilgi alınızFISH
588Tiroit Hormon Direnci ve Hipotiroidi Gen PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
589Progesteron Reseptör TestiParafin Blokİmmunohistokimya
590OTC Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
591Meme Over CA PanelBilgi alınızNGS
592PSTPIP1 TÜM GEN DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
593APC MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
594PLEKHG5 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
595ADAMTSL4 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
596DUOX2 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
597Sürfaktan Defekti Paneli (5-15 Gen)Mor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
598GP6 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
599GNAS Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
600TYR Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
601primer silier diskinezi paneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
602Hemofili a f8 dizi analiziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
603SOD1 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
604CPOX Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
605BCHE Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
606ALDOB Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
607t(6;14) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
60812q15 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
609spinoserebellar ataksi tip 1-8 tekrar sayısı analiziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
610del7q11.23 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
611SGSH Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
612TK2 MLPAMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANMLPA
613Pankreas Kanser PaneliBilgi alınızNGS
614Over Kanser PaneliBilgi alınızNGS
615Subtelomerik FISHBilgi alınızFISH
616Trizomi/Monozomi 11Yeşil Kapaklı TüpFISH
6171-2 Genetik Lokus FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
618PDL1 LikitMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANPCR
619CACNA1S Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
620FSHR Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
621LH Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
622Sarkom Kanser PaneliBilgi alınızNGS
623PGT-A SetupBilgi alınızNGS
624Mesane Kanser Plus PanelParafin BlokNGS
625del6q23 FISHBilgi alınızFISH
62614q32,33 fıshBilgi alınızFISH
627Melanom Kanser PaneliMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANNGS
6287p22.3p11.2 FISHBilgi alınızFISH
629Biyopsi Materyalinden Kromozom AnaliziBilgi alınızKısa Süreli Hücre Kültürü
630MYH7 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
631ALL FISH PaneliBilgi alınızFISH
632Kolon Kanser PaneliStreck TüpNGS
633RPE65 Tüm Gen Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
634CYP11B1 TÜM GEN DİZİ ANALİZİMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
635IGH/BCL2 FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
636Melanom Kanser Plus PanelBilgi alınızNGS
637BURGEN Likit PanelStreck TüpNGS
638Chrne Dizi AnaliziMor Kapaklı TüpEDTA'LI KANDizi Analizi
639Malt1 (18q21) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
640bcl6(3q27) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
641ıgh(14q32) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
642EVI1 (3q26.2) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH
643Trizomi 18 chr FISHBilgi alınızFISH
644Testis Kanser Plus PanelBilgi alınızNGS
645inv(3) FISHYeşil Kapaklı TüpFISH