Kalite Politikamız

Burgen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, hasta ve çalışanlarına doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik kavramlarını esas alarak sağlık hizmeti sunmayı, hizmet sunumunda hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak güvenilir, doğru, zamanında, yenilikçi, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olmayı amaç edinmiştir.

Test sonuçlarının doğru, zamanında, ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler kullanarak çalışmayı benimsemiştir. Böylece test sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilecek etmenleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Tüm test çalışmaların ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve geçerli test yöntemler kullanarak, güncel gelişmeleri ve yenilikleri takipte kalarak, alanında uzman, yenilikçi ve dinamik bir kurum olmayı benimsemiştir.

Çalışılan testlere uygun altyapı ve teknolojik ekipmanları kullanarak gelen istekleri olanaklar doğrultusunda en üst düzeyde hizmet verebilmeyi, dış kalite kontrol çalışmaları ile güvenirliğin sürekliliğini sağlamayı hedeflemiştir.

Kalite sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, test sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilecek etmenleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Birlikte daha da güçlü olduğumuz ekibimizin; sürekli eğitimi ile tüm hizmetlerimizde kaliteli, test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenliğini sağlayacak yetkinliğe ulaşmalarını, ekibimizin ve hastalarımızın memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.

TS EN ISO/IEC 15189 standardının şartlarına uygun olarak oluşturulan Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayarak standartta uygun sürekli iyileştirme faaliyetleri ile yönetim sistemini ve kalite çalışmalarını geliştirmeyi hedeflemiştir.

Laboratuvar Kalite Yönetimi Sistemi’nin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi tüm çalışanlar ve üst yönetimin sorumluluğundadır.

MESUL MÜDÜR

AYŞE ŞAYLI