HİZMET DEĞERLENDİRME ve MEMNUNİYET ANKETİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BURGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet Değerlendirme ve Memnuniyet Anket Formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, unvan, iletişim adresi ve diğer kişisel verileriniz, genetik değerlendirme merkezimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili hasta ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bağlarbaşı Mahallesi 1. Sedir Sokak Evke Mediloft 1 No:15 / 8-9 adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@bursagenetik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Değerlendirme Ölçeği: Memnuniyetinizi 1’den 5’e kadar derecelendiriniz. 5: Tamamen Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1: Tamamen Katılmıyorum
1- Merkezin test sonuçlarının doğru ve güvenilir olduğunu düşünüyorum
2- Merkezin test sonuç raporları zamanında yazılıyor ve iletiliyor
3- Merkezin test içeriğinden memnunum
4- Merkezin çalışanları ve sorumlu hekimiyle kolay iletişime geçip, rahat soru sorabildim
5- Merkezin vermiş olduğu hizmetten genel olarak memnunum
6- Öneri ve şikayetleriniz için çözüm üretiliyor
7- Kurumsal ilişkiler hizmetimizden memnunum
8- Hasta ve numune kayıt/kabul hizmetinden memnunum